DG FOTO FRA 4/KMP

2 Deling
Men her følger så numrene rækkevis fra øverste højre fløj d.v.s. til venstre på billedet:
1. række: 228 – 230- 231 232 – 233- 234- 235- 236- 237- 238- 239- 240
2. række: 241- 242- 243- 244- 245-  246-  247’  248- 249-  250 – 251- 252 
3. række: Math Lemser fra LG,s orkester, 253-254- 255- 256- 257- 258- 259- 261- 262- 263-
Nederste række:
264- 265- 266- tropslærer . SG K.H. Hemmingsen (delingsfører) – korporal – tropslærer – 267- 270- 271.
4 Deling
1:Række 316 317 318 319 320 321 322 323 324 001 002 003
2:Række 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
3:Række 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
4:Række 030 031 032 Tropsleder-Johansen-Stisen-Tropsleder 033 034 035
Kompanifest
40 År
45 År